SurfTurf test

De zomer komt eraan. Afgelopen periode hebben we -na twee verloren Corona zomers -massaal vakantieplannen gemaakt. Het heeft weken gekost. Tot 's avonds laat accommodatie vergelijken. Hoe zijn de reviews van het hotel? Heeft die leuke accommodatie -die vol was- niet toch plek? Als je iets tropisch gaat doen heb je nog de visa en vaccinatie beslommeringen waar je mee van doen hebt. Op de Route du Soleil vermijden we angstvallig de zwarte rode zaterdagen. Nu mogen we eindelijk weg, is er gedoe op Schiphol.

Misschien gaan we wel helemaal niet. Paniek! Wat je ook gaat doen, vakantie is hard werken en het begint met de voorbereidingen. Sommigen noemen het voorpret, anderen vakantiestress. Een ding is zeker, als het eenmaal vakantie is, ben je er enorm aan toe. Vaak vergeten we hoe lekker het is om thuis te zijn. Een paar persoonlijke inzichten.

Metafield titel veld 2

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Metafield quote: We make sustainable bedding and products that give your home a luxury hotel suite experience.

Metafield titel veld 3

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.